Khai giảng năm học 2022 - 2023


Ảnh Lễ bế giảng năm học 2021 - 2022


Ảnh Đại hội Liên đội/Chi đội


Ảnh hoạt động ngoại khoá của HS&GV


Ảnh hội thi-chuyên đề do PGD tổ chức


Ảnh hoạt động thể dục thể thao


Ảnh hoạt động của UBND Xã